PETER ZUPNIK

EN | SK

Peter Župník (* 14. 8. 1961 v Levoči) študoval v rokoch 1976–80 užitú fotografiu na Strednej škole umenia a remesiel v Košiciach. V štúdiu fotografie pokračoval na pražskej FAMU, ktorú absolvoval roku 1986. Od roku 1987 pracuje ako voľný fotograf. Koncom osemdesiatych rokov sa stal členom výtvarnej skupiny Most a neskôr aj združenia Pražský dům fotografie. V roku 1995 sa presťahoval do Paríža, kde žije a tvorí doteraz. Posledných päť rokov trávi čoraz viac voľného i pracovného času v rodnej Levoči. Už počas pobytu v Prahe sa Peter Župník vyprofiloval ako jeden z najvýraznejších členov tzv. slovenskej novej vlny – voľného zoskupenia slovenských fotografov študujúcich v priebehu osemdesiatych rokov na FAMU u profesora Jána Šmoka. Po prvotných pokusoch na poli fotografickej reportáže začal ako jeden z prvých československých fotografov vstupovať do fotografie nenápadným maliarským zásahom, ktorým ju vizuálne aj obsahovo posunul za hranice reality. Fascináciu drobnými, zdanlivo banálnymi predmetmi a prírodninami, v ktorých prostredníctvom detailného pohľadu, malej hĺbky ostrosti a domalieb hľadá skrytú poetiku, najvýraznejšie prejavil vo svojom fotografickom cykle z deväťdesiatych rokov Malé veľké veci. Autorkou sprievodnej štúdie je Lucia L. Fišerová (* 1977), historička umenia, nezávislá kurátorka a kritička fotografie.

ISBN: 978-80-7215-400-5|Will published: end 2010|Pages: 102
Binding: Softbound|Format: 160 x 180 mm|Graphic design: Pavel Lev & Klára Hájková, Studio Najbrt

Nahlédněte do knížky...

© Peter Zupnik 2006 - 2023